Podnikové vzdělávání Digitalka s.r.o.

Název projektu: Podnikové vzdělávání Digitalka s.r.o. a partner
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012619
Doba realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021

Projekt zajišťuje podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Digitalka s.r.o. a zapojeného partnera v rámci výzvy 03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.