Digitální okénka

JAK FUNGUJE TECHNICKÝ DOZOR WEBU?

Potřebujete si ujasnit představu o novém webu? Hledáte někoho, kdo na celý proces tvorby dohlédne? Pak byste měli využít služby technického dozoru webu. Technický dozor webu si můžete zjednodušeně představit jako technický dozor stavby (investora), který má na starosti supervizi a zdárné dokončení vašeho nového webu.

Co je to technický dozor webu?

Technický dozor webu vám pomůže smysluplně nadefinovat představu o celém webu a v průběhu tvorby dohlíží na výstupy všech zainteresovaných stran. V případě rozsáhlejších zakázek (standardně web zcela na míru) je projektové řízení u tvorby webových stránek či e-shopů více než žádoucí, a to především z důvodu plnění jednotlivých cílů a stanovených termínů realizace.

Úkoly technického dozoru

Váš technický dozorce projektu převádí vizi do reality a snaží se naplnit postupně či paralelně jednotlivé níže uvedené úkony:

  • Definice vize – Co má uživatel na vašem webu najít? Jaký je cíl webové stránky? Jak mají vaše webové stránky vypadat a co musejí splňovat? To jsou jen jedny z mála otázek, na které naleznete společně s technickým dozorem odpovědi při definici komplexní vize.
  • Proklientské jednání – Technický dozor jedná za každé situace v tom nejlepším zájmu svého klienta. Snaží se naplnit jednotlivé dílčí i komplexní úkony a zároveň nenásilnou formou přispět svými znalostmi k celkovému vylepšení finální podoby projektu.
  • Ověření správné realizace – Jsou jednotlivé kroky v designu, v obsahu či ve funkčnosti správně nastavené? Splňuje grafický návrh představy a počáteční vize klienta? Blíží se realizace do toho správného cíle? Těmto otázkám se bude technický dozor věnovat a bez výhrad se je bude snažit plnit.
  • Dotáhnutí projektu – Neexistuje horší situace, než když se určitý webový projekt rozsype jako domeček z karet z důvodu designových anebo funkčních banalit. Technický dozor webu je tu pro to, aby se myslelo i na ty nejmenší detaily. Tedy aby byl projekt dotažený od A do Z.
  • Řízení průběhu projektu – Technický dozor webu je z hlediska projektového řízení středobodem. Klient zpravidla svěřuje projekt do rukou určitého specialisty, který přesně ví, co dělá, a hodlá plnit jeho předem stanovené projektové cíle.
  • Asertivita – Vše lze vylepšit a posunout dále. U webových projektů tomu není jinak. Nechte si od zkušeného konzultanta poradit, jak podobnou problematiku řešil v minulosti, jaký by on navrhnul ideální postup, případně jaké další kroky v projektu dále doporučuje. Technický dozorce je odborníkem se zkušenostmi napříč projekty, který může navrhnout řešení, jenž se zpočátku může zdát jako nesprávné, avšak až s postupem času se může přijít na to, že to bylo to nejlepší řešení.

Jak to děláme u nás v Digitálce?

Pojďte to zjistit! Celý náš tým se skládá z odborníků na různé typy projektů. V rámci naší budoucí spolupráce vám bude přidělený odborný technický dozor, který se vašemu projektu bude věnovat od A do Z.

Kontaktujte nás a svěřte svůj webový projekt do našich rukou!