Digitální okénka

FACEBOOK LEAD ADS – JAK NA HR MARKETING A NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ NA FACEBOOKU?

Internetové prostředí nabízí množství způsobů, jak propagovat volné pracovní pozice ve vaší firmě. Vyjma standardních cest, jakými jsou zejména pracovní portály typu Jobs nebo prace.cz, se nám velice dobře osvědčila propagace pracovních míst pomocí tzv. Lead Ads (v češtině Formulář pro potenciální zákazníky) na Facebooku.

Hlavní výhodou je zejména velmi nízká cena za získaný kontakt / lead, v porovnání s ostatními marketingovými kanály a možnost velmi přesného zacílení reklamy dle konkrétní propagované pozice. Zároveň lze práci se získanými kontakty automatizovat a každý jednotlivý kontakt se může vypisovat do sdílené tabulky, případně si můžete nechat kontaktní informace zasílat na e-mail a pružně tak reagovat na nové zájemce o zaměstnání. Pro tento typ kampaní také není nutné vytvářet vlastní vstupní stránky na webu s popisem jednotlivých pozic. Teoreticky tedy lze náborové kampaně spustit i bez toho, aniž byste měli na webu náborovou sekci a kampaně mohou fungovat samostatně pouze na Facebooku.

Co je tedy třeba si před spuštěním samotných kampaní připravit?

 • Soupis jednotlivých pozic, které budete chtít v rámci Lead Ads propagovat
 • Vymezit si pro jednotlivé pozice cílovou skupinu, na kterou budete chtít cílit
  • Bydliště
  • Pohlaví
  • Věk
  • Vzdělání
  • Stávající či bývalé zaměstnání
  • Zájmy
 • Zamyslet se nad sdělením, jímž budete chtít potenciálního zájemce oslovit
  • Jakou fotku/grafiku budete chtít využít?
  • Co má zaznívat v nadpisu a popisku reklamy?
  • Co má být obsahem popisu pozice, jaké jsou vaše požadavky a co nabízíte?
 • Na jaké otázky se budete chtít zájemce zeptat, např.
  • Jméno
  • E-mail
  • Telefon
  • Město
  • Představa o platu
  • Ochota práce na směny
  • Typ závazku

Vytvoření kampaně

Pro vytvoření kampaně je nutné mít založenou stránku na Facebooku a mít nastavený reklamní účet na Facebooku pomocí Business Manageru. V reklamním účtu vybereme účel Zvažování – Generování potenciálních zákazníků. Pokud budete chtít inzerovat vícero pracovních pozic, je možné využít funkci optimalizaci rozpočtu kampaně, jež bude přiřazovat rozpočty jednotlivým sadám reklam v kampani na základě úspěšnosti sestav. Pokud budete využívat optimalizaci rozpočtu na úrovni kampaně, je třeba brát v potaz to, že reklamní systém nebude doručovat všechny sestavy rovnoměrně, a ty pracovní pozice, na které vám uživatelé budou reagovat nejvíce, bude Facebook prioritizovat. To samozřejmě není vždy nutně chování, které je žádoucí. Proto doporučuji buď kampaně strukturovat tak, aby se v rámci jedné kampaně propagovali obdobné pozice nebo optimalizaci rozpočtů nevyužívat a rozpočty nastavit na úrovni sad reklam.

Nastavení reklamních sestav

V rámci reklamní sestavy se nastavuje zejména cílení na konkrétní okruh uživatelů, jimž chcete zobrazit reklamu. Pokud reklamu vytváříte poprvé, vždy bude potřeba si vytvořit obecnou cílovou skupinu uživatelů na základě geografického a demografického cílení. Pokud již máte v rámci Facebooku data, na jejichž základě lze sadu reklam cílit, můžete si vytvořit tzv. podobný okruh uživatelů např. na základě historicky úspěšně odeslaných formulářů. V tomto případě vám bude Facebook automaticky hledat nové uživatele, kteří jsou co nejpodobnější těm, jež v minulosti odeslali formulář pro potenciální zákazníky. 

V rámci podrobného cílení lze vybírat buď z předpřipravených kategorií Facebooku (po kliknutí na tlačítko procházet), nebo lze zadat libovolné klíčové slovo do pole podrobné cílení a Facebook vám sám najde relevantní zájmy, či např. vzdělání a zaměstnavatele. Pokud zadáte alespoň jedno vámi vybrané cílení, Facebook vám pak bude sám nabízet relevantní návrhy.

Vytvoření reklamy

Při vytváření reklamy je nutné mít připravenou kreativu, tzn. fotku či banner, ideálně video, která uživatele zaujme a z níž bude na první pohled patrné, o jakou propagaci pracovní pozice se jedná. Banner by neměl obsahovat příliš textu, důležité doplňující informace lze doplnit do nadpisu a popisku reklamy. V nadpisu by se měl ideálně objevit název pracovní pozice a název firmy. Pokud nabízíte zajímavý plat, je to také jedna z informací, jež je ideální použít buď v nadpisu nebo popisku.

Vytvoření formuláře pro potenciální zákazníky

Samotný formulář je rozdělen do čtyř částí. V první sekci se vyplní veškeré potřebné informace o pracovní pozici, tzn. vaše požadavky, co nabízíte, benefity apod. Druhá sekce pak obsahuje samotné pole formuláře. Zde vyberte např. jméno, email, telefon či další pole, jež budete po uživatelích vyžadovat. Výhodou je, že pokud má uživatel v profilu některé z těchto polí vyplněné, automaticky se do formuláře doplní, tzn. pokud má uživatel v profilu přidané např. telefonní číslo, Facebook jej do formuláře sám vyplní a uživatel má usnadněnou práci. Sekce tři se zabývá ochranou osobních údajů a sekce čtyři je děkovná stránka, ze které můžete uživatele poslat např. na váš web. 

Automatizace zasílání kontaktů

Vzhledem k tomu, že na potenciální uchazeče o zaměstnání je vhodné reagovat co nejpružněji, ideální je nechat si zasílat upozornění na nové leady např. na e-mail nebo je vypisovat do sdílené Google tabulky. Tuto funkcionalitu ovšem Facebook nenabízí nativně a je třeba využít externí službu. Vzhledem k relativně jednoduchému a přehlednému nastavení využíváme pro tento typ automatizace Zapier. Synchronizace Facebook Lead Ads patří mezi prémiové aplikace, zde je tedy třeba počítat s určitým nákladem navíc. 

Jako event, který bude Zapier spouštět nastavíme New Lead in Facebook Lead Ads. Zároveň bude třeba propojit váš Facebook účet se Zapierem a vybrat, z jaké stránky se mají formuláře načítat, případně jaké konkrétní formuláře chcete nechat zasílat.

Následuje druhý krok, který říká, co se má s daty ve formuláři stát. Pokud chcete data vyčítat do Google tabulky ke které budete mít přístup odkudkoliv, vyberte aplikaci Google Sheets a jako event zvolte Create Spreadhseet Row. Opět propojíte Zapier s vaším Google účtem a vyberete tabulku a list, do které se mají data načítat. Tabulku už je třeba mít předem vytvořenou a měla by obsahovat nadepsané sloupce, které budou kopírovat pole ve Formuláři pro potenciální uchazeče o zaměstnání. Tabulka může obsahovat i další sloupce, např. prostor pro poznámky nebo zaškrtávací pole indikující, zda jste již uživatele kontaktovali či nikoliv. Zapier bude ovlivňovat pouze ty sloupce, které mu explicitně nastavíte v sekci Customize Speadsheet Row. 

Stejný princip pak platí i pro odeslání formuláře na e-mail, zde je pouze potřeba vybrat aplikaci E-mail by Zapier a event Send Outbound E-mail

Závěr

Nábor nových zaměstnanců pomocí Facebook Lead Ads je jedním z nejlépe fungujících způsobů náboru, zejména pokud jako měřítko úspěchu budeme hodnotit cenu za kontakt. Je však třeba brát v potaz to, že ne na všechny pozice se tento typ náboru hodí. Excelentně Lead Ads fungují zejména pro propagaci nižších pozic a méně odborných profesí. Zároveň lze cílit i na absolventy nebo studenty konkrétních škol či konkrétních zaměstnavatelů, což je také jeden z nejefektivnějších způsobů, jak náborové kampaně cílit. Zjednodušeně lze tedy říci, čím přesnější cílení, tím efektivnější kampaň

Zaujal vás tento způsob HR marketingu a náboru nových zaměstnanců? S Facebook marketingem máme letité zkušenosti a náborové kampaně skrze Lead Ads spravujeme dlouhodobě pro velké množství značek a klientů. V případě zájmu nás kontaktujte pomocí e-mailu či telefonu níže.