SEO

ZÁKLADNÍ SEO PRINCIPY DLE PŘÍRUČKY GOOGLE

Víte, že Google vydal již v roce 2010 SEO manuál, podle kterého se mohou správci webu řídit v případě, že mají zájem o správnou indexaci obsahu svých stránek a o to, aby se ve výsledcích vyhledávání zobrazovali co nejvýše? Google dokument každým rokem aktualizuje, ale podstata se příliš nemění. Samotnou 32stránkovou příručku naleznete zde. Já jsem se ji snažil zkomprimovat do několika jednoduchých bodů, které naleznete níže. Jedná se ve většině případů jen o naprosté základy, ale často se setkávám s tím, že i takové banality jako správně vyplněný title a description jsou u webů ignorovány. Pozice ve vyhledávání ovlivňuje nespočet dalších faktorů, které rozhodně nelze pojmout jedním stručným článkem, ale následující body by měl znát skutečně každý, kdo má zájem o tvorbu kvalitního obsahu na webu.

Title

Je nutné vytvořit unikátní a přesné nadpisy pro každou stránku. Nadpis by měl přesně vystihovat obsah stránky, nadpisy by se neměly opakovat a nadpis by měl být stručný, ale zároveň popisný.

Descripion

Popis by měl mít jednu až dvě věty. Webmaster Tools dokáže proměřit délku, či případné duplicity description tagů na jednotlivých stránkách webů. Google může description tag použít jako popisek u výpisu vyhledávání. Popisek by měl sumarizovat obsah stránky a zároveň navnadit uživatele k návštěvě stránky. Description tag by měl být unikátní pro každou stránku.

Sitemap

Na webu by měla být jak sitemap pro běžné uživatele, tak pro vyhledávací roboty. Sitemap pro uživatele se vytváří ve formátu html, kdežto sitemap pro roboty ve formátu xml.

Stránka 404

Na webu je nutné mít stránku, která se uživateli zobrazí v chvíli, kdy se pokusí zobrazit obsah, který na webu neexistuje. Stránka 404 by měla obsahovat zejména odkaz na funkční hlavní stránku a popisek, který uživateli sdělí, proč se mu tato stránka zobrazila. Stránka 404 nesmí být indexována.

Stránka 404

Navigace na stránce

Navigace je důležitá jak pro uživatele, tak i pro vyhledávacího robota. Je nutné se zamyslet nad tím, jakým způsobem se návštěvník dostane z domovské stránky k danému specifickému obsahu na stránce. Dobře strukturovaná a přehledná navigace je základním pilířem každé stránky. Jedním ze způsobů, jakým je možné zpřehlednit navigaci na stránce je drobečková navigace, což je řádek interních odkazů na stránce, které umožní uživateli dostat se na předchozí sekce webu.

Struktura URL

URL by měla obsahovat relevantní klíčová slova, která pomohou vyhledávacímu robotovi rozpoznat obsah stránky. Je nutné vyhnout se zbytečnému opakování slov v URL. Struktura adresářů webu by měla být co nejjednodušší. Struktura URL by měla být připravena na případ, kdy uživatel odstraní část URL kupříkladu pro to, aby se dostal na obecnější část webu.

Kanonické odkazy

Na každou stránku by měla odkazovat pouze jedna URL adresa, pokud na danou stránku směřuje vícero URL adres, je žádoucí vybrat si pouze jednu preferovanou adresu a na ostatní nasadit 301 redirect, případně použít použít atribut rel=“canonical“ ve všech verzích URL a určit preferovanou adresu URL.

Příklad: link rel=“canonical“ href=“https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome“ />

V Search Console je také nutné nastavit preferovanou doménu a to buďto s www nebo bez www. V souboru sitemap by se měli vyskytovat pouze kanonické adresy URL. Pomocí funkce Parametry adres URL, lze také Googlu sdělit, které dynamické parametry v URL má vyhledávací robot ignorovat a tím se vyhnout indexování duplicitního obsahu.

Příklad: Pokud například zadáte, že by parametr sessionid měl být ignorován, bude Google považovat adresy

https://www.example.com/dresses/green.php?sessionid=273749

a

https://www.example.com/dresses/green.php

za shodné.

Jako kanonické stránky upřednostňuje Google před stránkami HTTP ekvivalentní stránky HTTPS. Výjimkou jsou případy, kdy se vyskytují konfliktní signály, například pokud má stránka neplatný certifikát SSL, či pokud obsahuje nezabezpečené závislé prvky.

Kvalitní obsah

Zajímavý, kvalitní a unikátní obsah na stránkách ovlivní návštěvnost stránek více, než jakýkoliv z předchozích bodů. Při vytváření obsahu je nutné počítat s tím, že žádný uživatel není stejný a různí uživatelé mohou k obsahu na stránkách přistupovat z různých perspektiv a pohledů. Například uživatel se zkušenostmi s online marketingem může do vyhledávače zadat „PPC kampaně“, kdežto uživatel, který s danou problematikou nemá zkušenosti může vyhledávat například pomocí fráze „reklama na internetu“. Oba uživatelé pravděpodobně hledají tu samou věc, ale pomocí odlišných klíčových slov. Při psaní obsahu stránek je tedy nutné počítat s odlišným chováním různých uživatelů při vyhledávání a používat mix různých klíčových slov na dané téma konkrétní stránky.

Anchor text

Anchor text je část obsahu, která odkazuje na jinou stránku na webu, či odkazuje na externí zdroj. Čím popisnější a jasnější anchor text, tím jednodušší je jak pro uživatel, tak i pro robota rozpoznat, na co daný odkaz směřuje. Anchor text by měl poskytovat alespoň základní představu o tom, kam se uživatel dostane, pokud na daný odkaz klikne. Text by měl mít obecně pouze pár slov. Odkazy by měly mít odlišné formátování od zbytku textu. Anchor texty by se měly používat i pro interní prolinkování obsahu webu.

Nadpisy H1, H2

Nadpisy by měly sloužit ke zvýraznění důležitých součástí obsahu stránky. Nadpisové tagy by měly sloužit k zpřehlednění struktury stránky a musí si vždy zachovat posloupnost, tzn. že není žádoucí přeskakovat například z nadpisu H1 na nadpis H3. Nadpisy by měly být jen tam, kde je to žádoucí, neměly by nahrazovat například tagy <strong> či <em>.

Robots.txt

Soubor robots.txt určuje, které části vašich stránek má vyhledávací robot procházet a které ne. Další možností, jak zabránit procházení stránek, je použití meta tagu noindex na dané stránce.

Nofollow tag

Tag rel=“nofollow“ říká vyhledávacímu robotovi, že daný odkaz nemá následovat a nemá tak danému odkazu předávat reputaci vašeho webu. To je vhodné použít například u veřejných komentářů na blogu, ale víceméně vždy, když je v textu nutné odkázat na externí zdroj, přičemž nechcete vytvářet zpětný odkaz.

<meta name=“robots“ content=“noindex,nofollow“ />